Film Songs

List Of Movies

SELECT LIST / CATEGORY:

Raja Harishchandra

Raja Harishchandra (1913)

Genre: Mythological
Writer: Trymbak B. Telang, Dhundiraj Govind Phalke ( Dadasaheb Phalke) Father of Movie Creation
Cinematography: Trymbak B. Telang
Story: Dhundiraj Govind Phalke ( Dadasaheb Phalke) Father of Movie Creation
Art. Director: Dhundiraj Govind Phalke ( Dadasaheb Phalke) Father of Movie Creation
Production Designer: Dhundiraj Govind Phalke ( Dadasaheb Phalke) Father of Movie Creation
Choreographer: Dhundiraj Govind Phalke ( Dadasaheb Phalke) Father of Movie Creation
Producer: Dhundiraj Govind Phalke ( Dadasaheb Phalke) Father of Movie Creation
Director: Dhundiraj Govind Phalke ( Dadasaheb Phalke) Father of Movie Creation
Editor: Dhundiraj Govind Phalke ( Dadasaheb Phalke) Father of Movie Creation
Actor: Anna Salunkhe, Shinde, Bhalchandra Phalke, Gajanan V. Sane, D. D. Dabke, Telang, Aundhkar
RAM VANVAS

RAM VANVAS (1918)

Genre: Mythological
Story: Mohanlal G. Dave
Writer: Mohanlal G. Dave
Screenwriter- screenplay: Mohanlal G. Dave
Editor: S. N. Patankar
Producer: S. N. Patankar
Director: S. N. Patankar
Actor: S. N. Patankar
Ram Janma

Ram Janma (1920)

Genre: Devotional
Producer: Gajanan V. Sane
Director: Gajanan V. Sane
Writer: Gajanan V. Sane
Screenwriter- screenplay: Gajanan V. Sane
Story: Gajanan V. Sane
Editor: Gajanan V. Sane
Actor: Gajanan V. Sane
Rama Or Maya

Rama Or Maya (1920)

Genre: Mythological, Devotional
Producer: Suchet Singh
Director: Suchet Singh
Writer: Gajanan S. Devare
Screenwriter- screenplay: Gajanan S. Devare
Story: Gajanan S. Devare
Cinematography: Gajanan S. Devare
Editor: Kanjibhai Rathod
Actor: Kanjibhai Rathod, Gauhar( Miss Gohur)