Film Songs

List Of Movies

SELECT LIST / CATEGORY:

Lav Kush

Lav Kush (1974)

Genre: Mythological
Director: C. Pullaiya
Asst. Director: C. S. Rao
Composer: Ghandsala, Raghavulu
Lyricist: Pandit Bharat Vyas
Singer: P. Sushila, Vani Jayaram, Manna Dey, P. B. Shrinivas
Actor: V. Nagayya, N. T. Ramarao, Surya Kaantam, Satya Narayan, V. Shivram, Relangi Venkatramaiya, Raman Reddy, Kannamba, Kanta Rao, Sobhan Babu
Actress: Sandhya, Laxmi Prabha, Anjali Devi, S. Varlaxmi