Film Songs

List Of Movies

SELECT LIST / CATEGORY:

Uttejana

Uttejana (1988)

Genre:
Producer: Ashok Vajrani
Director: Ashok Vajrani
Writer: Ashok Vajrani
Cinematography- Camera Man: Ashok Vajrani
Composer: Srikanth Telang
Lyricist: Vinod Sharma
Actress: Vinita Malik, Preeti Khare, Sadhana Singh
Actor: Shammi Narang, Vipin Bhatia, Arun Bali, Banwari Taneja, Abhay Bengiri, Rajesh Mekin, Manoj Bhatnagar, Mohan Khanna, Rajendra Singh, Vijay Sharma, Kiran Bairale